AKADEMİK KURUL BAŞKANI

Prof. Dr. Enver HASANOĞLU Pediatrik Nefrolog
Prof. Dr. Ahmet Emin KÜREKÇİ Çocuk Hematoloji Uzmanı
Prof. Dr. Kayser ÇAĞLAR İç Hastalıkları ve Nefroloji
Prof. Dr. Türkan PATIROĞLU Çocuk İmmünoloji