Mezuniyet

Hacettepe Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp fakültesi,1977

Uzmanlık Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Çocuk  İmmünoloji

İhtisas

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,1982

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji  Bilim Dalı, 2000

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı, 2010

Akademik kariyer

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doçenti ,1989

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü ,1995 

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji  Bilim Dalı başkanlığı, 1996- 2013

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji  Bilim Dalı Başkanlığı,1996-2013

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı,, 2003-2009

ERÜ Tıp Fak. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları  Bilim Dalı Başkanlığı, 2013-2020

ERÜ Tıp Fakültesi Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu, 2003-2020

ERÜ Tıp Fakültesi  Çocuk Kemik iliği Transplantasyon Merkezi Sorumlu Yard.,2011-2020

Çalıştığı yerler

Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 2020-

ERÜ Tıp Fakültesi, 1985-2020

Kırşehir ve kayseri Devlet Hastaneleri, 1982-1985

ERÜ Tıp Fakültesi (uzmanlık eğitimi),1977-1982

Özel ilgi alanları 

Çocukluk çağı lösemileri

Çocukluk çağı  kanserleri

Talasemi ve hemoglobinopatiler

Kalıtsal kanama bozuklukları

Primer immün yetmezlik hastalıkları

Laboratuvar hematolojisi ve akım sitometri

Human Lökosit Antijen (doku tipleme) tayini

Yabancı dili

İngilizce