Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Doktorlarımız


Ortopedi ve Travmatoloji Misafir Bölüm Doktorlarımız

  • Prof. Dr. E. Ertuğrul ŞENER
  • Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ
  • Prof. Dr. Bülent DAĞLAR
  • Prof. Dr. Ahmet Mehmet DEMİRTAŞ
  • Op. Dr. Mustafa Tuğrul ÇOLAKOĞLU

Ortopedi nedir ?

Latince  Orthos: düzgün ve Paedia: çocuk kelimelerin birleşmesinden meydana gelmiş bir sözcüktür. Orjinal haliyle "düzgün çocuk" anlamına gelir. Tarihte bu sözcüğü ilk kullanan, Fransız hekim Nicholas Andry' dir.Nicholas Andry 1741 yılında yayınladığı ve kemik hastalıkları ve yaralanmalarını anlattığı kitabına "Orthopaedia" adını vererek, bu bilim dalının isim babası olmuştur. Temel olarak kas ve iskelet sistemini ve onun sorunlarını inceleyen, tanı koyan ve tedavi eden cerrahi bir bilim dalıdır. Kapsamı oldukça geniş olan bu bilim dalı, çocuk ortopedisi, eklem hastalıkları, el cerrahisi, ortopedik onkoloji, spor yaralanmaları ve omurga cerrahisi gibi alt dallara sahiptir.

Omurga Cerrahisi

Omurganın doğmalık veya sonradan gelişen her türlü şekil bozukluğui skolyoz ve kifoz, omurganın her türlü hastalığı, tümör ve enfeksiyonları, kırıkları, disk hastalıkları ile ilgilenir.

Çocuk Ortopedisi

Çocukların doğumsal veya sonradan oluşan şekil bozuklukları, gelişimsel kalça çıkığı, çarpık ayak (pes ekinovarus), düz tabanlık (pes planus) gibi sorunlar.

Eklem Hastalıkları

Eklemlerin yaralanma sonucunda, romatizmal, ya da yaşa bağlı oluşan sorunlar. Artroplasti: Herhangi bir nedenle işlevini kaybetmiş eklem yüzlerinin protezler ile değiştirilmesi yöntemidir. Artroskopik cerrahi: Eklemleri açmadan, küçük deliklerden kamera ile girilerek, eklem sorunlarının giderilmesi yöntemidir.

El Cerrahisi

El ve el bileği başta olmak üzere, elin travmatik ve diğer sorunları ile ilgilenir. Son zamanlarda, dirsek ve omuz sorunları da kapsamı içine girmiştir.

Ortopedik Onkoloji

Kas ve iskelet sisteminin tümörleri ile ilgilenir. Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Rasyoloji bazı olgularda Hematoloji ile birlikte mutidisipliner olarak çalışır.

Travmatoloji

Kas ve iskelet sisteminin her türlü yaralanması ile ilgilenir. Kemiklerdeki kırıklar,eklemlerdeki çıkıklar, kas, kiriş, bağlar ve eklemlerin yapısında yer alan yumuşak dokuların yaralanmalarının tanı ve tedavileri ortopedik cerrahide travmatolojinin konsudur.