Göğüs Hastalıkları Bölüm Doktorlarımız


Göğüs Hastalıkları Bölümü, tüm akciğer hastalıklarını kapsar.  Akciğer hastalıklarının bir çoğunun görülme sıklığı yüksektir ve toplum sağlığı açısından önemli hastalıklardır. Bunlardan en önemlileri; “KOAH” (Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı), “akciğer kanseri”,  “astım”, “pnömoni”, “akciğer embolisi”, “tüberküloz” ve “akciğer fibrozisi”dir. Bu hastalıkların çoğunda erken dönemde tanı sorunu yaşanmaktadır. Bunun önlenmesi için öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, kan tükürme ve göğüs ağrısı gibi solunum sistemi ile ilişkili şikayetler önemsenmeli ve geç kalmadan bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır.

Akciğer hastalıklarının birçoğunda sigara kullanımı en önemli risk faktörüdür. Akciğer sağlığı açısından sigara ile mücadele birinci sırada yer almalıdır. Sigara içenlerde sigaranın bırakılması hayati öneme sahiptir.

Bölümümüzde aşağıda kısa bilgileri sunulan, sık görülen akciğer hastalıkları ve diğer tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Sık görülen akciğer hastalıkları:

KOAH; sigara kullanımı ile yakından ilişkili olup, 40 yaş üstü popülasyonda %10’a varan oranlarda ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen toplumda çoğu hastanın tanısı yoktur. Birçok kişi hasta olduğunun farkında olmayıp, şikayetlerini içtikleri sigara ile ilişkilendirmektedir. Öksürük, balgam ve nefes darlığı şikayetlerinden birisi ya da birkaçı var ise ve tekrarlıyorsa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve nefes testi yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Sigaranın bırakılması en önemli tedavi yaklaşımıdır.

Astım; çocuklukta %10, erişkin dönemde %5 oranlarında görülen, hava yollarında yaygın daralma atakları ile seyreden, ailevi yatkınlık olan bir hastalıktır. Allerjik bünyede olanlarda daha sıktır. Uygun tanı, tedavi ve yaşam tarzında yapılacak düzenlemelerle, hastalıksız kişiler kadar rahat bir yaşam sürülmesi mümkün olan bir hastalıktır.

Akciğer kanseri; sigara ilişkili olup %90 oranla sigara kullanan kişilerde gelişmektedir. Görülme sıklığı yaş ile birlikte artar ve genellikle 50 yaş üzerinde ortaya çıkar. Tanı gecikmesinin sık olduğu hastalıklardandır. Solunumsal şikayetlerin yanı sıra kan tükürme, kilo kaybı, halsizlik, göğüs ağrısı gibi yakınmalar da eşlik edebilir. Sigara içen her erişkin bu yakınmalar olduğunda en kısa zamanda göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı ve gereken olgularda, bilgisayarlı tomografi ve bronkoskopi (hava yollarının ışıklı optik aletlerle görüntülenerek incelenmesi) gibi ileri testler yapılmalıdır.

Pnömoni; halk arasında zatüre  olarak bilinen, kış aylarında mevsimsel artış gösteren, akciğerlerin enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda yaşam riski oluşturan önemli hastalıklar arasındadır. Ateş, öksürük , balgam sık görülen şikayetlerdir. Ağır vakalarda nefes darlığı da eşlik eder. Erken tanı ve tedavi ile sonuçlar yüz güldürücüdür. Riskli popülasyonun aşılanması korunmada büyük önem taşır.

Akciğer embolisi; akciğer damarlarının çoğu zaman bacak toplar damarlarından gelen pıhtı ile tıkanması ile oluşan, kişileri solunum ve dolaşım yetmezliğine sokma riski olan önemli bir hastalıktır. Aşırı kilo, hareketsizlik, geçirilmiş ameliyatlar, kazalar, bazı hormonal ve metabolik bozukluklar ortaya çıkma riskini artırır. Erken tanı ve tekrarlamasını önleyici tedavi hayati önem taşır.

Akciğer fibrozisi; ileri yaşta giderek artan sıklıkta görülen akciğerin esnek dokusunun katılaşmasına yol açan nedeni bilinmeyen bir hastalıktır. Solunum yetmezliği ile hayatı tehdit edebilir.