Nükleer Tıp Bölüm Doktorlarımız


>Bölüm hakkında

Hastanemizde nükleer tıp bölümünde tanı amaçlı yapılan incelemeler tüm dünyada olduğu gibi “sintigrafi” olarak adlandırılmaktadır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Nükleer tıptaki sintigrafik incelemeleri diğer görüntüleme yöntemlerinden ayıran en önemli fark organların yapısal özelliklerinin yanı sıra fonksiyonel değerlendirmelerinin de yapılabiliyor olmasıdır. Sintigrafik görüntüleme yöntemleri hastalıkların tanısı, tedavi seçimi, tedavinin yönlendirilmesi ve hastalık takibinde kullanılmaktadır. Bu amaçlarla yapılan sintigrafik tetkiklerde incelenecek organa göre farklı radyoaktif maddeler içeren bileşikler çok düşük dozlarda hastanın yaşı ve kilosu ile orantılı olarak damar yolu veya nadiren ağız yolu ile verilmektedir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu rutinde çok sık olarak kullanılan radyolojik incelemelerden (akciğer grafisi, Bilgisayarlı Tomografi gibi) farklı değil ve hatta bazen daha düşüktür. Çocuklarda ve yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Görüntülemeler bazen direk makine altında bazen de ve daha sıklıkla belirli bir bekleme süresi sonrasında yapılmaktadır. Bu bekleme süresinin amacı, verilen radyoaktif maddenin vücutta dağılarak görüntülemek istediğimiz organa gitmesini ve orada yerleşmesini sağlamaktır. Verilen radyoaktif bileşenlerin her organda tutunma süresi farklı olacağından bekleme süreleri 15 dakika ile 2 saat arasında değişmektedir. Radyoaktif madde enjeksiyonu ve bekleme süresinin sonunda görüntüleme gama kamera (SPECT/CT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET/CT)  olarak bilinen özel sistemlerde yapılmaktadır. Bu görüntüleme sistemleri tekrardan yeni radyasyon üretmemekte, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydetmektedir ve bu süre 15dk ile 40 dk arasında değişmektedir.  

Nükleer tıp alanındaki tedavi ünitelerinde ise radyonüklid tedaviler uygulanmaktadır. Bunun en sık uygulananı radyoaktif iyot tedavisi olup halk arasında atom tedavisi olarak bilinmektedir. Tiroid bezinin hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Gerek atom tedavisi gerekse diğer radyonüklid tedavilerin uygulanabilmesi için hastane bünyesindeki bazı odalarda özel kurşunlama ve tank sistemi içeren donanımlar gerektirmektedir. Bu sistemler hastalarımızın dışardan fark edebileceği veya odada konforu bozacak (örneğin karanlık olması gibi) şekilde donanımlar değildir. Hastalarımız normal konforlu hastane odalarında konaklamaktadır ancak ziyaretçi kabul edilmemektedir. Verilen radyonüklid tedavilerde hastaların hastanede kalma amacı tıbbi bakıma ihtiyaçları olması değil, verilen tedavideki radyasyonu bu özel odalarda atarak toplumun radyasyondan korunmasıdır. Verilen radyoaktif tedavilerde kullanılan bileşikler genelde büyük oranda idrarla atılmaktadır ve bu radyoaktif idrar özel tank sistemlerinde bekletildikten sonra normal şehir şebekesine verilmektedir. 

Hangi hastalıkları kapsar,

               Nükleer tıptaki sintigrafik incelemeler en sık kalp, böbrek, kemik ve tiroid olmak üzere vücudumuzdaki neredeyse tüm organları kapsamaktadır. Nükleer tıpta kalp böbrek ve tiroid gibi izole organ görüntülemelerinin yanı sıra tüm vücut taramalar da sıklıkla yapılmaktadır. Özellikle PET/CT ile tüm vücut tümör tarama hem yetişkin hasta grubunda hem de çocukluk çağı tümörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Radyonüklid tedavi ile ilgili olarak ise en sık iyi ve kötü huylu tiroid hastalıklarının tedavisi yapılmaktadır.

 

>Bölümde Kullanılan Materyaller/Donanım

               Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin hastanesinde nükleer tıp bölümümüzde alanında en iyi özelliklere sahip cihazlardan iki tanesi ile görüntüleme yapılmaktadır. Bunlardan biri gama kamera olarak kullandığımız Ge marka Discovery NM/CT 670 SPECT/CT diğeri ise pozitron emisyon tomografisi olarak kullandığımız Ge marka Discovery 610 PET/CT’dir. Bu cihazlarımızda elde ettiğimiz görüntüler ve datalar yine aynı marka her organa özel bilgisayar yazılım programları ile işlemlenerek değerlendirilmektedir.

Teknik ve fiziki donanımlarımız,

               Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin hastanesinde nükleer tıp bölümümüzde üç adet radyonüklid tedavi odamız bulunmaktadır. Bu odalarda özellikle radyoaktif iyot tedavisi alan hastalarımız tedavileri için gerekli tüm ayrıntılar düşünülmüştür. Radyoaktif iyot tedavisi alan hastalarımızın tedavileri süresince odalarından çıkması yasak olup ziyaretçi kabul edilmediği için odalarımız hastaların tüm ihtiyaçları karşılanacak şekilde tasarlanmıştır.