Human Lökosit Antijen (HLA) Türkçe söyleyiş ile  insan doku antijeni  belirlenmesi  hücre,  doku veya organ transplantasyonlarında  öncelikle  yapılması gereken  bir  testtir. Bu nedenle  transplantasyon antijeni olarak da adlandırılır.  Öncelikle transplantasyon için transplantasyon yapılması düşünülen hasta ve akrabalarının doku tipinin belirlenmesi ile uygun donör (verici)  temin edilmelidir. Özel Lösante Çocuk Ve Yetişkin Hastanesinde tedavi gören veya kemik iliği transplantasyonu için gönderilmiş olan hastaların ve ailelerinin donör taramaları (HLA-A, B, C, DR, DQ) hastanemiz Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarında, DNA düzeyinde PCR-SSO Low (düşük çözünürlük) yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. Uygun donör bulunamaz ise yüksek çözünürlüklü HLA çalışması için hizmet alımına gidilmektedir.

Ayrıca, Özel Lösante Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarında hematolojik maligniteli hastaların tanı ve takibinde en önemli parametrelerden biri olan ve özel deneyim gerektiren “flow cytometry” (akım sitometrisi) yöntemi ile immünofenotipleme analizleri yapılmakta ve yorumlanmaktadır. Maligniteli hastalara Laboratuvarımızda yaklaşık 40 farklı immünofenotipik panel kullanılarak geniş bir kombinasyonla sonuçlar değerlendirilmektedir. Lösemi hastalarında bireysel immünofenotipi tanımlayan belirteçlerle ‘‘Minimal Rezidüel Hastalık’’ takibi de yapılmaktadır. 

Laboratuvar yetkinliklerimiz:

  • Miyeloid ve Lenfoid kökenli lösemilerin tanısında akım sitometrik immünofenotipleme testleri ile analiz ve yorum yapılması
  • Lösemi hastalarında bireysel immün- barkodlara göre ‘’Minimal Rezidüel Hastalık‘’  (MRD) takibi
  • Lösemi ve lenfoma tanısı için farklı örneklerin (kemik iliği, doku biyopsi örnekleri, eklem sıvısı, Bronko- Alveolar Lavaj veya Beyin Omurilik Sıvısı ) analizi
  • İmmün yetmezlik hastalıklarının tanısı için, immün sistem hücrelerinin (T ve B lenfositler, “Naturel Killer”(NK) hücreler ve alt grup dağılımları akım sitometrik yöntemle belirlenebilmektedir. Hastanın kliniğine göre gerekirse ‘’Naive’’ T veya ‘‘Memory’’ T hücrelerin oranları da belirlenebilmektedir.
  • Trombosit agregasyon bozukluğundan kaynaklanan Glanzman Trombastenisi veya trombosit adezyon bozukluğu olarak tanımlanan Bernard Soulier Sendromu gibi hastalıklar ile Kollejen reseptör defektlerinin tanısına yönelik  analizlerin yapılması
  • Kemik iliği  transplantasyonu sırasında toplanan aferez ürünlerinde, ‘’Hematopoietik Progenitör Kök Hücre’’ (HSPC ) evreleri  ve oranlarının belirlenebilmesi.

 

Bilgi ve görüşleriniz için;

0 (312) 666 7 666