Tıbbi Biyokimya Bölüm Doktorlarımız


Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı;

Toplumsal bir ideal ile kurulup çeyrek asrı geride bırakan, gönüllü, özverili bir vakıf olan LÖSEV’ in  hastanesinde çalışmanın toplum nezdinde ayrıcalıklı konumunun farkında nitelikli laboratuvar çalışanları ekibiyle, doğru ve zamanında sonuç vermeyi, kendi iç değerlendirmelerinin yanı sıra laboratuvar kullanıcılarının memnuniyeti temelinde görüş/değerlendirme ve beklentilerini de göz önüne almayı, iyi laboratuvar uygulamalarının güvencesi olarak hizmeti sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefler ve taahhüt eder.

Kalite yönetim sistemimizin tüm süreçlerinde tarafsızlık ve gizlilik temelinde mesleki etik ilkelere, bilimsel ve uygun teknoloji ile kaynakların etkin kullanımına özen gösterir.

Biyokimyasal mekanizmaların incelenmesi, hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavinin takibi için insan vücudundan alınan biyolojik materyallerin (kan, idrar, vücut sıvıları, BOS, gaita vb.) analiz edilmesi ve sonuçların raporlar halinde sunulması görevini üstlenmektedir.

Bu kapsamda hastanemiz biyokimya laboratuvarı hızlı ve güvenilir sonuç vermek için alanında yetkin ekip ile 7/24 hizmet sunmaktadır.

Hastanemiz test çalışmalarını hem kendi içinde hem de belli periyodlarda uluslararası platformda kontrol ederek yapmakta, süreçler kalite kontrol sistemleri doğrultusunda işletilmektedir.

Testlerimiz uluslararası kabul görmüş yöntemler ile çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda çalışılmayan testler anlaşma yaptığımız akredite laboratuvarlarda çalıştırılmaktadır.

 

Laboratuvarımızda Çalışılan Test Grupları

Rutin biyokimyasal incelemeler ile birlikte; hormon, idrar, koagülasyon, gaita, ilaç düzeyleri, tümör belirteçleri, tam kan sayımı testleri yapılmaktadır.

Bilgi ve Randevu için;

0 312 666 7 666