İç Hastalıkları ve Hematoloji Bölüm Doktorlarımız


İç Hastalıkları ve Hematoloji   

Hematoloji, kan bilimi demektir.  Tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isim. Kanı, kan hücreleri ve kan sıvısı olarak başlıca iki gruba ayırabiliriz. Kan sıvısında gıda maddeleri, protein su, madensel tuzlar ve bağışıklık elemanları bulunur. Kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar), ve trombositlerdir (kan pulcukları). 

Eritrositlerin görevi, yapısında bulundurduğu, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlamaktır. 

Lökositler, mikroskop altında incelendikleri zaman farklı görüntüler gösteren bir grup hücredir. Vücuda giren, aralarında mikrop ve virüs gibi hastalık etkenlerinin de bulunduğu yabancı cisimlere karşı mücadelede her biri ayrı görevler üstlenirler.

Trombositlerin görevi, kanamaya karşı vücudu korumaktır. Trombositler normal koşullarda kan sıvısı içinde birbirinden ayrı yüzerlerken, kanama halinde bu bölgede birbirlerine yapışarak ve bünyelerine, kanın sıvı kısmında bulunan fibrin gibi, pıhtılaşmada görevli diğer elemanları da alarak pıhtı oluşumunu sağlar. 

Hematolojik Hastalıklar;

 • Eritrositler (Alyuvarlar)
  • Anemiler
  • Hemoglobinopatiler
  • Kan bankası
 • Lökositler (Akyuvarlar)
  • Lösemiler
   • Akut myeloid lösemi (AML)
   • Akut lenfoblastik lösemi (ALL)
   • Kronik lenfosittik lösemi (KLL)
  • Nötropeniler
  • Miyeloproliferatif hastalıklar
   • Kronik myeloid lösemi (KML)
   • Polistemiva vera (PV)
   • Miyelofibrozis (MF)
   • Esansiyel trombositoz (ET)
  • Miyelodisplastik sendrom (MDS)
  • Lenfoma ve lenfoproliferatif hastalıklar
   • Hodgkin Hastalığı
   • Hodgkin dışı lenfomalar (NHL)
  • Multipl miyelom (MM)
 • Trombositler ve koagülasyon (pıhtılaşma)
  • Kanama ve koagülasyon bozuklukları
   • Hemofililer
   • von Willebdand hastalığı
  • Yinelenen tromboz
  • Trombositopeni ve trombositoz

 

Hematolji kliniğine genel başvuru şikayetleri;

 • Anemi; halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı
 • Trombositopeni ve faktör eksikleri; burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte küçük kırmızı döküntüler, morarmalar, adet kanamalarının uzun sürmesi
 • Lökosit düşüklüğü; ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar
 • Lenfomalar; bezelerde büyüme, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi
 • Akut lösemiler; ateş, kanamalar, bezelerde büyüme
 • Kronik lösemiler; tesadüfen saptanan lökosit yüksekliği, dalak büyüklüğü, bezelerde büyüme
 • Multiple myelom; Nedeni açıklanamayan yaygın kemik ve bel ağrıları

Hematolojik hastalıklarının tansısı için çok değişik testlere başvurmak gerekebilmektedir: Kan hücrelerinin ve hemoglobin miktarının ölçülmesi (tam kan sayımı), hemoglobin alt tiplerinin elektroforez ile analizi, kanın mikroskop altında incelenmesi (periferik yayma), kemik iliğinin incelenmesi (kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi), kan yapımı için gerekli olan demir, vitamin B12 ve folik asit düzeylerinin incelenmesi, kan pıhtılaşmasının tetkik edilmesi, kan hücrelerinin işlevleri ve yaşam süreleri ile ilişkili testler, bağışıklık sistemi hücrelerinin ürettikleri proteinlerin tetkik edilmesi, kan hücrelerinin ya da onları üreten kemik iliği hücrelerinin kromozomlarının ve diğer yapı taşlarının tahlil edilmesi ve radyolojik incelemeler en sık ihtiyaç duyulan testlerdir.

Hastanemizde tüm hematolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Bazı hastalıkları tetkik ve tedavileri hastanın yatırılmasını gerektirmektedir. Damardan ilaç uygulamaları, kan nakli gibi bazı tedavilerin polikliniğimizde bulunan ayaktan tedavi ünitesinde yapılabilmektedir.

Yetişin Kemik İliği Transplantasyon (KİT) Merkezi 

Merkezimiz, halihazırda 12 yataklı olarak, üstün kaliteli tıbbi teknolojik donanıma sahip ve alanında deneyimli hekim kadrosu ile hizmet vermeye başlamıştır.

Kemik iliği/kök hücre nakline ihtiyaç duyan tüm hastalar için hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.

Doku tiplendirme, kök hücre işleme-dondurma-saklama laboratuvarları,  terapötik aferez merkezi ile çağdaş tıp tekniklerini hastalarımıza sunmaya hazırdır.

Allojeneik (hastanın kendisi dışında birinden), otolog (hastanın kendisinden), haploidentik (yarı uyumlu), MUD ( akraba dışından) ve kordon kanı transplantasyonu gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi ve hizmetlerimizden yararlanmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

0 (312) 666 7 666