Patoloji Bölüm Doktorlarımız


Sevgili Hastamız,

 

Cerrahi bir işlem geçirdiniz.

Geçmiş olsun.

 

PATOLOJİ NEDİR?

Patoloji, hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür.

Patoloji (hastalıkbilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. Hekimliğin en zor ve disipline sahip bölümlerinden biri olan patoloji, klinikler arasında bir nevi köprü görevi görür.

Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

PATOLOJİ UZMANI NE İŞ YAPAR?

Patoloji uzmanı hastalıklı olduğu düşünülen organ ve dokulardan çeşitli biçimlerde alınan örnek ve dokuları inceleyerek hastalıklara tanı koymaya çalışır. Bunun için rutin olarak kullanılan yöntem mikroskobik incelemedir.

PATOLOJİK YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR

Bir hastanenin işleyişinde patoloji bölümünün katkısı hastalardan tarama ve tanı amacıyla hücre ve doku örneklerinin alınmasıyla veya organların çıkarılmasıyla başlar. Bu örneklerin öncelikle dış görünümleri (makroskopi) incelenir ve mikroskobik değerlendirmede görülmek istenen kısımlar seçilerek ayrılır. Patolojiyi en iyi yansıtacağı düşünülen kısımlar örneklenir, çok ince kesit ( 4-5 mikron kalınlıkta)alınmasına imkan verilecek işlemlerden(doku takip) geçirilir. Hazırlanan kesitler Hematoksilen- Eosin yöntemi ile boyanır. Bu kesitler ışık mikroskopisinde morfolojik ( biçimlere ağırlık veren)olarak değerlendirilir.

Patolog  incelemesinin sonucunda bir rapor hazırlar. Bu rapor sadece bir tanı içerebileceği gibi ayırıcı tanı ya da öneriler şeklinde de olabilir. Patolog tibbi konsültasyon ve danışma mekanizmasının  bir parçası olduğundan bir hasta ile ilgili düşüncesi sorulduğunda ( patoloğa organ ya da doku örneği, sitolojik materyal gönderildiğinde) bütün klinik bilgiler ve değerlendirmeler hakkında bilgilendirilmesi uygun olur.

İNTRAOPERATIF KONSÜLTASYON( FROZEN- DONDURARAK KESİT)

Hasta  ameliyatta iken doku tanısı gerektiğinde özel  cihaz yardımı ile hazırlanan kesitler değerlendirilir. Hazırlanan kesitler hızlandırılmış boyama yöntemi ile boyandıktan sonra değerlendirilir. Dondurarak alınan kesitlerin değerlendirilmesi güçtür, deneyim gerektirir. İntraoperatif değerlendirme öncesi hasta ile ilgili ayrıntılı klinik bilgi patoloji kliniğine iletilmelidir.

RAPORLAMA

Değerlendirilen örneklere patoloji raporu hazırlanır. Raporda hastanın kimlik bilgileri, makroskopi, mikroskopi , histokimya, immünohistokimya ve tanı bölümleri  yer alır.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Patoloji Bölümü’nde raporlarınız:

 

 • Tedavinizi yönlendirecek güncel parametreleri içerecek şekilde,
 • Güncel bilimsel tetkik ve uygulamalar ışığında,
 • Tamamlayıcı yardımcı çalışmaların desteğiyle hazırlanmaktadır.

 

Rapor Süresi:

Doku örneğinin patoloji kliniğine kabulünden itibaren raporlama süresi değişkendir. Bu durumu etkileyen faktörler:

 • Örneğin niteliği ( kemik doku daha uzun süreli işlem yapılmasını gerektirir)
 • Hastalığın niteliği (tanısı özel işlem yapılmasını gerektiren hastalıklar daha uzun süre alır)

Kliniğimizde rutin işlem uygulanan  materyaller numune kabul sekreterine  teslim edildikten sonra ;

sitolojik materyaller 3 iş gününde, 

biyopsi örnekleri 5 iş gününde,

doku/ organ materyalleri 7 iş gününde raporlanmaktadır.

Eğer özel ileri incelemeler yapılacak ise bunun için gerekli süre rapor için beklenen süreye eklenir.

 

ÖRNEKLERIN SAKLANMASI

Örneklendikten sonra kalan makroskopi materyalleri patoloji raporu çıktıktan sonra 1(bir) ay, preparatlar 10(on) yıl, bloklar 20(yirmi) yıl saklanır.

 

KONSÜLTASYON   

Patolojik tanı için uygulanan yöntemler ile  “tanı kuşkusunu” gidermek mümkün olmadığında;  tanı ya da tanının desteklenmesi amacıyla bir başka patoloğun fikrini alma işlemidir.

 

LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ PATOLOJİ BÖLÜMÜ’NDE VERİLEN HİZMETLER:

 

 • Rutin histolojik ve sitolojik inceleme
 • Yerinde hızlı sitolojik inceleme/yeterlilik değerlendirme
 • Palpabl kitlelerde ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulaması
 • Histokimyasal boyama
 • Geniş immünohistokimyasal boyama paneli
 • Sinoptik raporlama
 • Yurtdışı ikinci görüş icin danışmanlık
 • Yurtdışı genomik testler icin danışmanlık
 • Araştırmacılara histoloji desteği
 • Dijital Patoloji danışmanlığı
 • Doku Bankacılığı danışmanlığı