Psikiyatri Bölüm Doktorlarımız


“Psikiyatri” ruh sağlığı ve hastalıkları ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Hastanemizde bir erişkin / geriatri psikiyatri uzmanı, bir çocuk ergen psikiyatri uzmanı ve bir klinik psikolog ile ekip halinde hizmet vermektedir.

Ruh sağlığı hastalıkları, diğer branşlara göre, hastanın kendisini ifade etmekte zorlandığı veya tedaviye dirençli olduğu bir konu olup, bazı durumlarda uzun süreli tedavilerin gerekli olduğu bir branştır. Halen genetik, nörobiyolojik etmenlerin psikiyatrik hastalıkların oluşumunda rolleri araştırılmaktadır. Bir diğer açıdan, hızla değişen sosyal ekonomik şartların getirdiği yaşam zorlukları, karşılaşılan psikolojik sorunların sosyo-psiko-eğitimsel boyutunu da göz önüne almayı zorunlu kılmaktadır. Bu artışın sonucu olarak ortaya çıkan günlük gerginlikler, kaygılar, problemler modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak psikolojik durumumuzu etkilemektedir.

Modern tıp uygulamaları artık fiziksel sağlığın psikososyal iyilik halinden ayrılamaz olduğunu göstermekte ve hatta bazılarının psikolojik rahatsızlıklardan olduğu kabul edilmektedir (psikosomatik hastalıklar). Hatta yabancı ülkelerin bazılarında başlı başına psikosomatik hastalıklar uzmanlığı olarak ayrı bir eğitimi gerektirmektedir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları, eskiden olduğu gibi tek bir başlık altında toplanmamaktadır. Son zamanlardaki gelişmeler ve disiplinler sayesinde, artık çocuk ve ergen ruh sağlığı, erişkin ruh sağlığı yanında yaşlı ruh sağlığı ve hastalıkları ayrı temel prensipler içinde incelenmekte, kendilerine özgü yaklaşımların gerekli olduğu kabul edilmektedir. Bununla da kalmayıp artık belli hastalık grupları ve tedavi alternatifleri konusunda uzmanlaşmış alt grupların varlığı da göz ardı edilemez (depresyon ve tedavisi, alkol bağımlılığı ve tedavisi veya kişilik bozuklukları ve tedavisi gibi).

Bölümlerin daha dar alanlara bölünmesinin yanında, tedavi alternatifleri de artık psikiyatri de sadece ilaç ile tedavinin çok ötesine gitmiş ve psikoterapinin bazı durumlarda ilaç tedavisi kadar üstün ve kalıcı sonuçlarının olduğu da kanıtlanmıştır. Günümüzde yetişen psikiyatristler de bu gereksinim ile beraber eğitim alanlarını geliştirerek belli psikoterapi teknikleri konusunda (psikoanaliz, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, hipnoz, EMDR vb) en azından birinde uzman olmaktadırlar.

Ayrıca EKT (en iyi bilinen), TMS, DVS gibi yaygın olarak kullanılan invaziv yöntemler yanı sıra, nöroinvaziv teknikler ve hatta cerrahi tedavi yöntemleri psikiyatrik tedavilerde yerini almaya başlamıştır.

LÖSANTE Hastanesi olarak, ayaktan çocuk/ergen ve erişkin psikiyatri ve psikoterapi konularında tedavi hizmetlerimiz devam etmektedir.

Ağırlıklı çalışma konularımız başlıca şunlardır :
 

 • Duygu durum bozukluklarında (depresyon, distimi, bipolar bozukluklar vb) tıbbi tedavi ve psikoterapi (BDT)
 • Obsessif kompulsif bozukluklarda tıbbi tedavi ve psikoterapi (BDT)
 • Yaygın ve özgün kaygı bozukluklarında tıbbi tedavi ve psikoterapi (BDT)
 • Sosyal fobiler ve tedavileri
 • Travma sonrası stres bozukluklarının tıbbi tedavisi ve psikoterapi (BDT)
 • Öfke kontrol bozukluklarında tıbbi tedavi ve psikoterapi (BDT)
 • Kişilik bozukluklarında psikoterapi (BDT) ve gerektiğinde tıbbi tedavi desteği
 • Erişkin dikkat eksikliklerinde tıbbi tedavi
 • Geriatri hastalarında görülen hastalıkların tıbbi tedavileri
 • Demansiyel (bunama) hastalıklarda (örneğin Alzheimer) tıbbi tedavi ve ailelere destekleyici terapi
 • Şizofreni hastalarında tıbbi tedavi ve metakognitif destekleyici psikoterapi
 • Psikiyatri hastaları ile beraber yaşama konusunda aile desteği
 • Eş / çift / aile terapisi (destekleyici tedavi)