Tıbbi Onkoloji Bölüm Doktorlarımız


Tıbbi Onkoloji

Kanser tüm dünyada en önemli sağlık problemlerinden biridir. Tüm dünyadaki ölümlerin başta gelen ikinci sebebidir. Günümüzde kanser erken teşhis ile birlikte tedavi edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Tıbbi Onkoloji bölümünde kanser hastalarına hizmet verilmektedir.   Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Hastanemizde kanser tanısının ve tedavisinin planlanma aşamasında multidisipliner tümör konseyleri düzenlenmektedir. Bölümümüz;  cerrahi ve dahili branşlar ile birlikte işbirliği içinde çalışmaktadır. Tıbbi onkoloji bölümümüzde, tüm hekimlerimizce güncel bilgiler ışığında kanser tanısı almış tüm hastalara hastalıklarının tedavisi ve izleminde hizmet verilmektedir.

 

Tıbbi Onkolojide Tedavi Edilen Hastalıklar

 • Meme kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Kolon-rektum kanseri
 • Prostat kanseri
 • Mide kanseri
 • Özefagus kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Over , tuba ve peritoneal kanserleri
 • Endometriyum kanseri
 • Serviks kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Baş boyun tümörleri
 • Beyin tümörleri
 • Testis kanseri
 • Melanom, merkel hücreli karsinom ve diğer cilt kanserleri
 • Yumuşak doku ve kemik sarkomları, Kaposi sarkom
 • Anal Karsinom
 • Mesane Kanseri
 • Karaciğer ve safra yolları tümörleri
 • Nöroendokrin tümörler
 • Mezotelyoma
 • Primeri bilinmeyen kanserler
 • Ürogenital kanserler (penil, vulva, vajen )
 • İnce barsak kanserleri
 • Tiroid kanserleri
 • Timoma – Timik kanserler
 • Gastrointestinal stromal tümörler
 • Adrenokortikal kanserler

 

Tıbbi  Onkoloji Hizmetleri

 1. Onkoloji Tanı, evreleme ve risk gruplaması
 2. Onkolojik tedavi planlama
 3. Torasentez / para sentez ve sıvı değerlendirmesi
 4. Santral venöz Kateter ve port kateter bakımı ve kullanılması
 5. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ve izlemi
 6. Kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi  uygulaması ve yönetimi
 7. Kanserli hastalara palyatif bakım
 8. Beslenme desteği ve psikolojik destek tedavisi

 

Bölümümüzde poliklinik hizmetlerinde kanser tanısı almış hastaların tedavi süreçleri ve takipleri yürütülmektedir. Hastaların tedavisi için gerekli olan kemoterapi, immünoterapi gibi tedavi hizmetleri ayaktan gündüz tedavi ünitesinde sağlanmaktadır. Ayaktan gündüz tedavi ünitesinde  12 koltuk, 2 sedye olmak üzere aynı anda 14 kişi kemoterapi alabilmektedir.  Kemoterapi ünitemizde özel tedavi alanları mevcut olup hijyen koşullarına maksimum dikkat gösterilmektedir. Kemoterapi ünitesinde hasta yakınlarının bekleyebileceği ayrıca bir bekleme salonu mevcuttur. Kemoterapi ünitemizde  kurulan kütüphanemizle hasta ve hasta yakınlarımızın rahat ve keyifli zaman geçirebilmesi amaçlanmıştır.   

 

                           

 

Ayaktan tedavi için genel durumu uygun olmayan hastalar için yatarak tedavi planlanmaktadır. Yataklı bakım hizmeti hastanemiz 6. katında bulunan 20 yataklı Dahiliye–Hematoloji-Onkoloji kliniğinde verilmektedir. Hijyen ve enfeksiyon riskinin olmaması kanserli hastaların tedavisinde çok önemlidir. Geniş, ferah odalarımız kemoterapi alan hastalarımız için ideal koşulları sağlar. Tüm odalar tek kişiliktir ve refakatçi eşliğinde izlem ve tedavi yapılmaktadır. Hastaların diyetleri diyetisyen eşliğinde hastalıklarına uygun şekilde düzenlenmektedir.

Servisimizde  içinde banyo, tuvalet, klima, buzdolabı, televizyon ve refakatçi için dinlenme alanı bulunan odalar bulunmaktadır.

Bölüm Hakkında Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666