LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN HASTANESİ ENERJİ POLİTİKASI

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi; tüm branşlardaki koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, hastanın sosyoekonomik ve çevresel koşullarını gözeterek, yaygın ve bütüncül bir yaklaşımla sunmak; hasta, hasta yakını ve çalışanların güvenliği, memnuniyeti ve hakları odaklı hizmet vermek, evrensel bilgiye katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek ve etik değerlere saygılı bir yol izleyerek dünyada bir referans merkezi ve marka olmak amacıyla hizmet vermektedir. Hizmetimiz kapsamında:

  • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
  • Faaliyetlerimizde enerji yönetim sistemi ve enerji performansını süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi ve süreçlere adapte etmeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,
  • Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçireceğimizi,
  • Personelimizi enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunacağımızı,
  • Katılımcılarımızın hizmetlerimizde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda; gerekli eğitimlerin alınmasında bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız.

 

Yönetim kurulu olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

 

 

LÖSANTE ÇOCUK ve YETİŞKİN HASTANESİ

YÖNETİM KURULU