ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 

Veri Sorumlusu:

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi

   23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara

 

Giriş

 

LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Hastane İktisadi İşletmesi (“Lösev Hastane İktisadi İşletmesi”) olarak; kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat doğrultusunda, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ ne yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız.

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?[1] 

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Ad

      Soyad

      Medeni Durum Bilgisi

      Ehliyet Bilgileri

      Askerlik Durum Bilgileri

      Emeklilik Durum Bilgileri

      Doğum Tarihi

      Doğum Yeri

      Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi

      Ehliyet Fotokopisi

      İmza

      Nüfus Cüzdanı-Kimlik Fotokopisi

      Askerlik Durum Belgesi-Muafiyet Belgesi

      Fotoğraf

 

 

 

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kimlik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, işkur ve özel istihdam büroları, elektronik formlar ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Elektronik Posta Adresi

      Cep Telefonu Numarası

      Yerleşim Yeri Belgesi

      İkametgah-Posta Adresi

      Ev Telefonu Numarası

      Acil Durumlarda İletişime Geçilecek Şahısların Telefon Numaraları

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

İletişim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz;  çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, işkur ve özel istihdam büroları, elektronik formlar ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Agi Kapsamındaki Bilgiler

      Önceki İşyerinden Alınan Bonservis-Hizmet-Çalışma Belgesi

      SGK İşe Giriş Bildirgesi

      SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

      Askerlik Durum Bilgileri

      Özgeçmiş Bilgileri

      Başvurulan Pozisyon Bilgisi

      Boy/Kilo Bilgileri

      Üyesi Olunan Kulüp Bilgileri

      Hobiler ve Özel Yetenekler

      Referans Bilgileri

      Eski İşinde Çalışma Süresi ve Ayrılma Sebebi Bilgileri

      Vardiyalı Çalışma Bilgileri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

Özlük Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Özlük bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Özlük Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Özlük bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, işkur ve özel istihdam büroları, elektronik formlar ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Banka Hesap Bilgileri

      Ücret Beklentisi Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Finans bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Finans bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, e-posta, iş başvuru formu, işkur ve özel istihdam büroları, elektronik formlar ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Gidilen Kurs Bilgileri

      Sertifikalar

      Meslek İçi Eğitim Bilgileri

      Yabancı Dil Bilgisi

      Bilgisayar Kullanım Bilgisi

      Diploma Bilgileri

      Transkript Bilgileri

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Mesleki deneyim bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

      İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Mesleki Deneyim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Mesleki deneyim bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, iş başvuru formu, işkur ve özel istihdam büroları ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

 

Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

Dernek Üyeliği Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Üyesi Olunan Dernek Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Dernek Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Dernek üyelik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgili kişinin açık rızası

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Dernek Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Dernek üyeliği bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar ve iş başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.

Vakıf Üyeliği Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Üyesi Olunan Vakıf Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Vakıf Üyeliği Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Vakıf üyelik bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgili kişinin açık rızası

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Vakıf Üyeliği Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Vakıf üyeliği bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, iş başvuru formu ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Sağlık Bilgileri

İİşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Engellilik Durumuna Dair Bilgiler

      Hastalık Bilgileri

      Kan Grubu Bilgisi

      Sigara Kullanım Bilgisi

      Sağlık Durumu Bilgisi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sağlık Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Sağlık bilgileriniz, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgili kişinin açık rızası

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Sağlık Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Sağlık bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, iş başvuru formu ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

      Sabıka Kaydı Belgesi

      Ceza Mahkumiyet Bilgisi

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, Lösev Hastane İktisadi İşletmesi tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’cı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

      İlgilinin açık rızası

 hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Toplanma Yöntemleri

Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri; tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

      Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

 

      Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

 

      Kişisel verileriniz, başvuru tarihinden itibaren 12 ay süreyle saklanmaktadır.

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve

      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

 

Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu[2]  aracılığıyla;

      Islak imzalı şekilde ve kimlik fotokopisi ile Kızılcaşar Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2705 Sokak No:20 İncek Gölbaşı/Ankara adresine göndererek,

      Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne bizzat başvurarak,

      Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle losev@losev.org.tr adresine e-posta göndererek,

Lösev Hastane İktisadi İşletmesi’ne iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

 

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

 


Tarafınıza iletmiş olduğumuz form değerlendirmeleri kapsamında alınması gereken aksiyon önerilerini aldıktan sonra hem bu metin hem de genel aydınlatma metni güncellenmelidir.

İlgili kişi başvuru formunun yer alacağı URL veya Hyperlink girilmelidir.