Uzmanlık Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Onkoloji Uzmanı

Mezuniyet

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989

İhtisas

Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD        1995

2. ihtisas :  Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Pediatri ABD Çocuk Onkolojisi Bilim dalı    1997-2001

Çalıştığı yerler

Özel Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 2016 -

SB sağlık hizmetleri Gn mdlüğü Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanlığı   2012

Ankara Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesi   2011-2016

SB Ankara Dışkapı Çocuk hastalıkları  Eğitim ve Araştırma hastanesi   2004- 2009

AÜ, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı   2002-2004

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997-2002

Başkent Üniv Mecburi Hizmet  1995-1997

Özel ilgi alanı 

  • Çocukluk çağı Lenfoma ve solid tümörleri

  •  Kök hücre  mobilizasyonu ve  otolog kemik iliği  transplantasyonu,

  • Hemanjiomlar ve diğer beniyn tümörler,

  • Lenfadenopati değerlendirmesi

Yabancı dili

İngilizce