İMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ (ERİŞKİN)

BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Hasta hizmetleri, Klinik ve Laboratuvar Uygulamaları

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bölümü (erişkin) bağışıklık yetmezliği (immün yetmezlik) başta olmak üzere, allerjik ve romatizmal hastalıklarla ilgili poliklinik ve klinik hizmeti vermekte; aynı zamanda LÖSANTE bünyesinde kök hücre ve organ nakli gerçekleştiren bölümlere (Hematoloji, Onkoloji, Nefroloji, Cerrahi) laboratuvar desteği ve konsültasyon hizmeti sağlamaktadır.  

Bölümümüzde bağışıklık yetmezliği düşünülen erişkin hastalar ileri teknoloji ürünü cihaz ve sistemler (akan hücre ölçer, lümineks) kullanılarak değerlendirilmekte ve hastalar en yeni yöntemlerle tedavi edilmektedir. LÖSANTE bu alanda Türkiye’deki en deneyimli hekim ve yardımcı sağlık personeli ile hizmet vermektedir.  Diğer taraftan modern teknolojiler kullanılarak, kemik iliği veya bağışıklık organlarının iyi huylu ya da ölümcül hastalıklarına tanı koyulmakta (lösemiler, lenfomalar) ve bu hastalıkların tedavilerine yön verilmektedir. Klinik ve laboratuvar olarak yakından takip edilmesi gereken hastaların (organ nakli yapılmış, bağışıklık sistemi baskılanmış) tetkikleri güncel rehberler doğrultusunda yapılmakta ve ilgili kliniklere aynı anda bilgi verilmektedir.

LÖSANTE olarak üzerinde en çok durulan ve geliştirilen alanlardan biri de doku ve organ nakli immünolojisidir. İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları bünyesinde kurulan ve günümüz teknolojisi ile donatılan doku tipleme laboratuvarı, bu amaca hizmet etmek üzere kurulmuştur. Alıcı ve verici adayları arasında doku uygunluğu olup olmadığını ortaya koyan ve nakilden sonra organın reddedilmesi ihtimali hakkında önceden bilgi veren testler bu birimde yapılmaktadır. Hastalara ait tüm klinik ve laboratuvar bulgular ilgili uzmanların oluşturduğu bir heyet tarafından değerlendirildikten sonra nakil kararı alınmaktadır. Böylelikle hata oranı en aza indirgenerek naklin başarı şansı artmakta ve hastanın yaşam süresi uzamaktadır. Diğer taraftan doku (HLA) antijenlerinin çeşitli hastalıklarla birliktelikleri de doku tipleme testleri ile ortaya konmaktadır. Bu anlamda doku tipleme laboratuvarı LÖSANTE’de bulunan birçok dala rutin laboratuvar desteği sağlamaktadır.

BÖLÜM İLE İLGİLİ HASTALIKLAR
  • Bağışıklık Yetmezlikleri
  • Alerjik Hastalıklar
  • Romatizmal Hastalıklar