ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR?

ASTIM NASIL BİR HASTALIKTIR?

Astım  alt  solunum  yollarının kronik (müzmin) ve mikrobik olmayan iltihabı sonucu  gelişen bir hastalıktır.. Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası bulunmaktadır. Ülkemizde çocuklarda astım sıklığı %8-18 olarak saptanmıştır. Her yaşta ortaya çıkabilir.Genellikle çocukluk çağında, %80 oranında  da 5 yaştan önce başlar.

Astım gelişiminde irsî ve çevresel faktörler rol oynar. Hastaların şikayetleri sigara dumanı, hava kirliliği, soğuk hava, egzersiz, enfeksiyon gibi  tetikleyici  veya  ev tozu akarları, hayvan tüyleri, polenler, küf mantarları, hamam böceği, besinler ve ilaçlar gibi duyarlı oldukları allerjenlere maruziyet ile ortaya  çıkar. Bu durum klinikte öksürük, nefes darlığı ve hırıltı gibi şikayetlerle kendini gösterir. Hastalık durumundaki bu kötüleşmeler astım atağı olarak adlandırılır. Ailesinde allerji veya allerjik hastalık olan çocuklar astım gelişimine daha yatkındır. Çocuklarda astım hastalığı sıklıkla allerji ile yakından ilişkilidir ve allerjik astım olarak adlandırılır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Astımda bronşlardaki mikrobik olmayan  iltihaplanma  sonucu solunum yolları  çevresel etkenlere aşırı duyarlı hale gelir. Ayrıca  bronşlardaki ödem(şişkinlik)  ,solunum kaslarının kasılması, balgam birikimi sonuçta astım belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Tekrarlayan  öksürük,hırıltı,hışıltı,  nefes darlığı,  göğüste tıkanma ve baskı  hissi tarzındaki  bu belirtiler  genellikle ataklar halinde ortaya çıkar ve özellikle geceleri hastayı uykudan uyandırır. Ataklar arasında hastalarda    belirti olmayabilir.Nefes darlığı olmadan,  sadece    kuru  öksürükle seyreden astım formu da vardır.

NASIL TANI KONUR?

Astım tanısında en önemli nokta aileden ayrıntılı  öykü alınmasıdır. Hastanın  muayenesinde her zaman bulgu olmayabilir. Belirtilerin ataklar halinde ortaya çıkıp  tekrarlayıcı olması, gece veya sabaha karşı artması, viral  enfeksiyon,egzersiz veya gülme, ağlama ile tetiklenmesi, allerjenlerle temas sonrası ortaya çıkması önemli ipuçlarıdır.    

Tanıda daha sonraki aşama, hastanın solunum fonksiyon testleri ile değerlendirilmesi ve havayolu tıkanıklığının ortaya konmasıdır. Bu testlerle akciğerlerin kapasitesi, astım hastalığının  şiddeti ve hastanın klinik durumu hakkında önemli bilgilere ulaşılır. Yeterince uyum sağlayamadıkları için 5 yaşından küçük çocuklara uygulanamaz.

Bronş provokasyon testleri havayolu duyarlılığını ölçmek, astım tanısını desteklemek veya dışlamak amacıyla  yapılabilir. Bu testler   büyük çocuklarda  ve tanıda şüphe    varsa uygulanmalıdır..

Kan veya deriden yapılan allerji testleri ile astıma neden olan veya tetikleyen allerjik ajan ortaya çıkarılabilir. Deri testleri allerjiyi saptamada öncelikle tercih edilir.Bu testler çocuk alerji uzmanlarınca yapılıp değerlendirilmelidir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Astım  etkin ve   uygun  tedavi   ile  kontrolu sağlanabilen bir hastalıktır. Astımda kontrol hastalığın şiddetine yönelik uygun  ilaç tedavisi ile birlikte çevresel korunma ile sağlanır.Çevresel  korunma, allerjen olarak bildiğimiz ajanların hastanın yaşam ortamından ulaklaştırılmasını hedefler..Hasta ve ailesinin astım ve allerji konusunda eğitimi ile sağlanır.Astımda kontrol hastaların gece ve gündüz yakınmalarının ve astım ataklarının,hastane ve acil başvurularının olmaması,ilaç gereksinimlerinin   ortadan kalkması veya azalması,kişinin günlük aktivitesinin istenen düzeyde olması  anlamına gelir.

Tedavide iki tip  ilaç  kullanılır:

1..Hızlı etki eden rahatlatıcı bronş genişleticiler ile yakınmalar ve ataklar  düzeltilir .

2.Uzun dönemde kontrol edici  ilaçlar  ile astım yakınmaları ve  ataklar önlenebilir.Bunların en önemlisi nefes yolu  ile  alınan kortizon içeren spreylerdir.

Günümüzde mevcut  etkin ilaçlar, uluslar arası  tedavi protokolleri ve çevre  kontrol önlemleri  ile  astımlıların çoğu   sağlıklı  bir yaşam sürebilir.

İIaç tedavisi ve  çevre kontrol önlemleri  ile  kontrol sağlanamayan  astımlı  hastaya   immünuterapi(aşı tedavisi)  başlanabilir.   İmmünoterapi ile allerjik astımlı hastalara allerjen giderek artan dozlarda verilir  ve   o allerjene karşı tolerans oluşması amaçlanır.Sonuçta, allerjik nezle ve/veya astım belirtileri hafifleyebilir. Etkisi,  tedavi kesildikten sonra da devam eder.Allerjik   bireylerde içeriği kişiye özel olarak belirlenen İmmünoterapi  anaflaksi riski içerdiğinden  mutlaka allerji uzmanlarınca ve  acil tedavi koşullarına sahip   ortamlarda uygulanmalıdır.

ASTIM  ATAĞI  NASIL TEDAVİ EDİLİR? 

Astımlı her hastanın hekimi tarafından düzenlenmiş  bir acil eylem planı olmalı ve hasta bu plana göre hareket etmelidir. Astım ataklarında ilk kullanılacak ilaçlar rahatlatıcı, bronş genişletici ilaçlardır. Düzelme olmaması durumunda veya şikâyetler daha da kötüye gidiyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak acil yardım alınmalıdır. Astım ataklarında bazen ağızdan kortizon içeren ilaçlar da verilebilmekte ve hastayı hızla rahatlatmaktadır. Kortizonlu ilaç kullanımı kısa süreli ve doktor kontrolünde olmalıdır.

UZUN DÖNEM İZLEM GEREKLİ MİDİR?

Özel durumlar dışında genelde 3-6 ayda bir yapılan kontroller çoğu hastada yeterlidir. Hastalıkta ara ara tam düzelme dönemleri olabileceği ve bunun hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmediği hastaya anlatılmalı ve takiplerine düzenli gelmesi gerektiği hatırlatılmalıdır. Düzenli takip, uygun ilaç kullanımı ve doktor önerilerine uyulması ile astımın tam kontrolü mümkündür.

İki kontrol arasındaki sürede durumun nasıl olduğunu doktora daha iyi aktarabilmek için hastaya semptom günlükleri tutturulabilir. 5-6 yaş üzeri çocuklarda  solunum fonksiyon testleri her kontrolde tekrarlanarak hastanın durumu objektif olarak izlenebilir.Hastalarda kontrol sağlandıktan bir süre sonra ilaç dozu  gittikçe düşürülerek düzenli ilaç kullanımının sonlandırılması mümkün olabilmektedir. Ancak ilaç  dozunu hasta kendisi azaltmamalı veya ilacını kesmemelidir.

Bu bir bilgilendirme yazısıdır. Daha ayrıntılı bilgi için doktorunuza başvurunuz Randevu için www.losante.com.tr adresin ziyaret edebilir ya da 03126667666 no’lu telefonu arayabilirsiniz

Bu gönderiyi paylaş